Välkommen

Fontänhuset Trappan i Älmhult riktar sig till människor som har upplevt eller har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Vi arbetar efter den arbetsinriktade dagen. Där vi tillsammans, anställda och medlemmar driver fontänhuset framåt i den riktning som vi tillsammans har bestämt.

Fontänhuset ger medlemmarna möjlighet till att testa på sin arbetsförmåga till arbete i den takt, som passar varje individ som är på huset.

Den arbetsinriktade dagen ger även individen en rutin i sin vardagen.

Medlemmens ensamhet bryts också genom den arbetsinriktade dagen eftersom man träffar andra medlemmar och handledare på huset. Genom att man har en arbetsinriktad dag så känner medlemmarna sig behövda och samtidigt blir då dagen meningsfull.

Vi ger även stöd och hjälp till att hitta studier eller till att ta ett steg ut i arbetslivet.

Vi har ett drygt 80-tal medlemmar men alla är så klart inte här samtidigt.
Oftast finns här 7-10 medlemmar i taget.

Vi ägnar oss åt olika typer av gemensamma aktiviteter.
Mer info finns under menyvalet ”Vad vi gör”.

Allt deltagande är frivilligt och gratis!
Var och en bidrar med det man kan och orkar.

Är du osäker på om Fontänhuset är för dig?
Kontakta oss så berättar vi mer!
Kontaktuppgifter och öppettider finns under menyvalet ”Kontakt”.

Fontänhuset är politiskt och religiöst obundet.

Tryck på länken för att följa oss på Facebook och Instagram